Verkkokaupan tilaus- ja toimitusehdot

Verkkokaupan tuotteita myy Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy (jäljempänä ”Kauppias” tai ”me”) (y-
tunnus 2828895-8).

1. Sopimus

Nämä tilaus- ja toimitusehdot muodostavat sopimuksen asiakkaan ja Kauppiaan välille. Ehdot ovat
voimassa toistaiseksi. Mikäli ostat verkkokaupasta kuluttajana, sovelletaan kauppaan myös
kuluttajansuojalakia.

Kauppiaalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ja näitä ehtoja. Löydät kulloinkin voimassa olevat
ehdot verkkokaupastamme. Koska saatamme muuttaa ehtoja, on tärkeää, että luet tilaus- ja
toimitusehdot huolellisesti ennen jokaisen tilauksen loppuun saattamista.
Verkkokaupasta tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä verkkokauppaan voit
kuitenkin tehdä ostoksesi jatkossa nopeammin ja tarkastella tekemiäsi tilauksia.

Käyttäjätunnuksena toimii rekisteröinnin yhteydessä annettu sähköpostiosoite. Salasanan asiakas
määrittää rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Asiakas
vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten
tietoon tai haltuun. Kauppiaalla on oikeus kieltäytyä toimittamasta ja tarvittaessa sulkea asiakkaan
käyttäjätunnus harkintansa mukaan.

2. Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupasta osoitteesta verkkokauppa.paijatateria.fi. Kaikki tilaukset
vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan mm. tilauksen hinta sekä tilatut tuotteet.
Tilausvahvistuksen ja kuitin saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen
yhteydessä. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin verkkokaupan tilaus-
ja toimitusehtoihin sekä tilattavaa tuotetta koskeviin mahdollisiin erityisehtoihin. Saldolatauksen
mahdollisesti käyttämättä jäänyttä saldoa ei palauteta.

3. Maksaminen

Maksaminen tapahtuu suojatulla SSL-yhteydellä Verifone Bluecommerce – palvelun kautta. Voit
valita maksutavan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Maksutapoihin voi liittyä lisämaksuja. Palvelu
sisältää suomalaisten pankkien verkkomaksupalvelun ja Nets Oy:n korttimaksupalvelun (Visa ja
Mastercard) sekä MobilePay-palvelun. Kauppiaalla ei ole pääsyä asiakkaan korttitietoihin eikä
maksukortin tietoja tallenneta Kauppiaan järjestelmiin.

4. Hinnat

Verkkokaupasta tehdyissä tilauksissa voimassa oleva hinta on se, joka on esillä verkkokaupan
hinnastossa tilaushetkellä. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Kaikki hinnat on merkitty
euroina (EUR). Verkkokaupassa ilmoitetut hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan
arvonlisäveron.

5. Saatavuus ja tilauksen nouto

Kauppias pyrkii siihen, että tuotteista on verkkokaupassa oikeat ja ajantasaiset tiedot, muttei voi
taata tietojen virheettömyyttä eikä tuotteiden saatavuutta. Osa verkkokaupassa myytävistä
tuotteista on ns. sesonkituotteita, joita on myynnissä vain rajoitettu erä. Verkkokaupassa esitetty
tuote saattaa myös olla tilapäisesti loppu tai loppuunmyyty.

On mahdollista, että verkkokaupassa ja ostoskorissa näkyvä tuotteen saatavuus muuttuu ennen
maksutapahtumaa tai sen jälkeen. Kauppias on yhteydessä asiakkaaseen, mikäli tilauksen
vastaanottamisen jälkeen käy ilmi, ettei kauppias pysty väliaikaisesti tai lainkaan toimittamaan
tilattua tuotetta. Mikäli tilausta ei voida toimittaa lainkaan, eikä asiakas halua korvaavaa tuotetta,
kauppias hyvittää tilauksen kokonaissumman asiakkaalle.

Asiakas noutaa tilauksen ilmoittamanaan ajankohtana valitsemastaan toimipaikasta. Asiakkaan
tulee huomioida tilausta tehdessä verkkokaupassa mainittu tuotteiden toimitusaika. Kauppiaalla
on oikeus pidentää toimitusaikaa esimerkiksi sesonkijuhlapäivinä.

6. Peruuttaminen, palautukset ja vaihdot

Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa elintarvikkeiden tai muiden nopeasti pilaantuvien tuotteiden,
kuten ruuan kertatoimituksia.

Asiakkaan tulee tilauksen noudettuaan viivytyksettä tarkastaa, että toimitus on sisältänyt hänen
tilaamansa tuotteet ja että tuotteet ovat virheettömiä. Mikäli asiakas huomaa tuotteen olevan
virheellinen, hänen tulee viipymättä virheen havaittuaan ja elintarvikkeiden osalta viimeistään
kahden päivän sisällä noudosta ilmoittaa virheestä suoraan siihen toimipaikkaan, josta on tuotteen
noutanut. Elintarvikkeiden osalta tuotteiden käyttöaika voi olla hyvin lyhyt, jolloin nopea
yhteydenotto toimipaikkaan helpottaa virheen selvittämistä. Tuotteet, joista reklamoidaan, tulee
säilyttää, kunnes reklamaatio on käsitelty, tai pyynnöstä palauttaa toimipaikkaan.
Virhetapauksessa pyrimme korjaamaan virheen, toimittamaan tilalle virheettömän tuotteen tai
hyvittämään tuotteen rahana.

Asiakkaan ollessa kuluttajansuojalaissa tarkoitettu kuluttaja, sovelletaan kuluttajansuojalan
kuluttajankauppaa koskevia säännöksiä vaaranvastuun siirtymisestä, virheilmoituksesta sekä
viivästyksen ja virheen seuraamuksista.

7. Henkilötiedot ja tietosuoja

Huolehdimme asiakastietojen asianmukaisesta käsittelystä ja säilyttämisestä. Tilaustiedot ja muut
tarpeelliset asiakastiedot tallennetaan asiakasrekisteriin asiakassuhteen ajaksi. Lisää tietoa
henkilötietojen käsittelystä saat tietosuojaselosteestamme.

Voimme käyttää alihankkijoita tuotteiden valmistuksessa ja kuljettamisessa. Tällöin alihankkijat
saavat sinua koskevia tietoja käyttöönsä, jotta voivat toimittaa sinulle tilaamasi tuotteet. Lisäksi,
kun maksat ostoksesi verkossa, maksutiedot välitetään edelleen palveluntarjoajallamme maksujen
toteuttamista varten.

8. Evästeet

Verkkosivustolla käytetään evästeitä sivuston käytön analysoimiseksi ja käyttökokemuksen
parantamiseksi. Lisätietoa evästeistä saat evästekäytännöstämme.

9. Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Kauppias tekee parhaansa, että verkkokaupan toiminta olisi virheetöntä ja keskeytymätöntä.
Kauppiaalla on oikeus keskeyttää verkkokauppa sen muutoksen, uudistuksen tai verkkokauppaan
liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun
sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää.
Katkokset pyritään ajoittamaan niin, ettei niistä aiheudu asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Kauppias ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien
tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä tai
näissä palveluissa olevista virheistä. Kauppias ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä,
että asiakas käyttää verkkokauppaa ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten
asiakkaan aiheuttamia.

Asiakas vastaa itse verkkokaupan käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja
verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät
saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa verkkokaupalle tai muille verkon käyttäjille.

10. Vastuu

Kauppias vastaa asiakkaalle ainoastaan välittömistä vahingoista, joita se on tuottamuksellisesti
aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Asiakkaan ollessa kuluttajansuojalaissa tarkoitettu kuluttaja,
sovelletaan kuluttajansuojalan kuluttajankauppaa koskevia säännöksiä vaaranvastuun
siirtymisestä, virheilmoituksesta sekä viivästyksen ja virheen seuraamuksista.

11. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este vapauttaa Kauppiaan verkkokauppaan liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää
verkkokauppaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä
pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, tartuntatautia, lakkoa tai muuta
työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai
tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu
tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole
kohtuudella voitu varautua ennalta. Kauppias ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkokaupan
sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

12. Yhteystiedot

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, Askonkatu 9 E, 15100 Lahti, verkkokauppa@paijatateria.fi.

13. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Mahdolliset
riitaisuudet käsitellään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Mikäli olet kuluttaja, voit saattaa riita-
asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisäksi kuluttajana sinulla on oikeus saattaa asia
vireille myös Suomessa sijaitsevan kotipaikkasi käräjäoikeudessa.

Ehdot laadittu 16.2.2022